top of page
על הכיף-כפל

על הכיף-כפל

59.00 ₪ מחיר רגיל
29.00 ₪מחיר מבצע
 • משחק מלחמה לחידוד לוח הכפל!
  מי שתוצאת תרגיל הכפל שעל הקלף שפתח הכי גבוהה – יאסוף את כל הקלפים הגלויים.
  אם שני משתתפים או יותר פתחו קלף שתוצאת התרגיל שעליו זהה – תתחיל ”מלחמה”: כל אחד מהם יהפוך שלושה קלפים על הקלף הזהה, ועוד קלף רביעי – גלוי.
  המשתתף שהניח את הקלף הגלוי עם התרגיל שתוצאתו הגבוהה ביותר – יאסוף את כל הקלפים שהשתתפו במלחמה.
  המשתתף הראשון שנותר ללא קלפים, הוא המפסיד.
  המשתתף האחרון שנותרו בידיו קלפים, הוא המנצח!

מוצרים דומים