top of page
משפטים לשביל החיים

משפטים לשביל החיים

88.00 ₪מחיר

ספר המשלב ציטוטים עמוקים ותובנות מסע החיים על גבי תמונות מרהיבות מהמקומות האקזוטיים ביותר בעולם, זהו ספר המתנה היחודי שנכתב על ידי גלעד שגב, המוכר בעולם כ "PASSERBY"- עובר אורח.
התנועה המתמדת לחיפוש האמת היא המניעה את עובר האורח בשבילי החיים.
הוא מאמין שיוכל להשתייך לכל מקום על ידי השתייכות לשום מקום.
הוא יודע שבהפיכתו לאלמוני, ל"אף אחד", הוא יוכל להיות כל אחד.
וכך, הוא בוחר לאבד את עצמו במקומות המרוחקים ביותר רק כדי לקרב עצמו לאותה אמת אישית ואוניברסלית שכולנו חולקים.
ברעיון חדשני הספר כולל לסריקה במתנה גם את אלבומו הישראלי השישי והחדש גלעד, כשכל שיר הוקלט במקום אחר בעולם ומשלב את צליל קולם של הגיבורים שפגש בדרכו.

מוצרים דומים