top of page
מספרים מ1 עד 10

מספרים מ1 עד 10

32.00 ₪ מחיר רגיל
25.00 ₪מחיר מבצע

נערוך היכרות עם המספרים ועם הכמויות שהם מייצגים
נלמד לכתוב את המספרים
נעסוק בחשיבה כמותית : נצייר פריטים לפי כמות נדרשת , נצבע כמות של פריטים מבוקשת מתוך הרבה פריטים
נערוך השוואה בין שתי קבוצות של פריטים ונקבע איפה יש יותר פריטים
נערוך תרגילי חיבור וחיסור ראשוניים
נעסוק בסדר המספרים
מטרת החוברת לשלב הנאה ולימוד ולקדם את הכישורים הגרפו – מוטוריים ואת ההבנה הכמותית הנדרשים להצלחה בגן ובבית הספר .
האיורים המקסימים המלווים את המשימות יוצרים חוויית לימוד נעימה ומהנה.

מוצרים דומים