top of page
מזומן בזמן

מזומן בזמן

115.00 ₪מחיר

מזומן בזמן מספר את סיפורם של השטרות והמטבעות של מדינת ישראל שהיו ועודם בשימוש ב-70 שנותיה, מיום ההכרזה על הקמת המדינה בה׳ באייר תש״ח (14 במאי 1948) ועד ימינו אלה.
הספר סוקר את -

  • השטרות והמטבעות של המנדט הבריטי על ארץ ישראל;
  • השטרות והמטבעות של מדינת ישראל;
  • השטרות והמטבעות בהנפקת בנק ישראל.

הספר עוסק בהיבטים השונים והמגוונים הקשורים בהכרת השטרות והמטבעות ומציג בפני הקוראים סקירה מקיפה, איכותית ומעודכנת על אודותם. הספר כולל עשרות תמונות הקשורות לאישים ולאתרים המופיעים על השטרות, וכן הסברים תמציתיים על הדמויות והנושאים המוצאים בהם ביטוי, כדי להרחיב ולהעשיר את הידע בתחום.
המידע הרב שבספר מיועד לא רק ל״אוהבי הכסף״ שבינינו, אלא לכל מי שמוצא עניין בתולדות השטרות והמטבעות של המדינה שבדרך ושל מדינת ישראל, שהם נדבך חשוב ומרתק בתקומת המדינה.

מוצרים דומים