top of page
לומדים מספרים מ-1 עד 10

לומדים מספרים מ-1 עד 10

36.00 ₪ מחיר רגיל
29.90 ₪מחיר מבצע
  • כתיבת מספרים.
  • חשיבה כמותית: ציור פריטים לפי כמות נדרשת, צביעת כמות של
  • פריטים מבוקשת מתוך פריטים רבים, השוואה בין שתי קבוצות של
  • פריטים.
  • תרגילי חיבור וחיסור ראשוניים.
  • סדר המספרים.

 

מטרת החוברת לשלב הנאה ולימוד ולקדם את הכישורים הגרפו-מוטוריים
ואת החשיבה הכמותית הנדרשים לקראת כיתה א'.
בחוברת נערוך היכרות ויזואלית עם המספרים ועם הכמויות שהם מייצגים.
עבודה נעימה!

מוצרים דומים