top of page
ישראל מעצמה גרעינית?

ישראל מעצמה גרעינית?

94.00 ₪ מחיר רגיל
59.00 ₪מחיר מבצע

האיום הגרעיני רובץ כצל קודר על שלום
העולם. מדינות בעלות נשק גרעיני, מחזיקות בו
להרתעה מול כל אויב, בתקווה שלא יתעורר
הצורך להשתמש בו לעולם.
על פי פרסומים זרים, ישראל היא המעצמה
השישית )ואולי אף החמישית( בדירוג המעצמות
הגרעיניות. הספר מתאר את הקביעה הזו ואת
המסלול שהוביל אליה. לפיה ארצות הברית,
רוסיה, סין, בריטניה, צרפת, ישראל, פקיסטאן,
הודו וקוריאה הצפונית )בסדר זה( הן מעצמות
הגרעין נכון לזמן הזה. מלבדן בולטת שאיפתה
של איראן להשיג נשק גרעיני לצורכי איום ישיר
על ישראל. גם יפן נחשבת כ״מדינת סף״ בדרך
לייצור נשק גרעיני.
מאיר כהן, יליד ירושלים, עיתונאי, סופר ומרצה
בציבור הרחב בנושאי בקיאותו: תעופה, חלל
וביטחון

מוצרים דומים