top of page
חשבון בחופש למסימי כיתה ב

חשבון בחופש למסימי כיתה ב

32.00 ₪ מחיר רגיל
25.00 ₪מחיר מבצע

החוברת חשבון בחופש המיועדת למסיימי כיתה ב'. מטרתה לערוך חזרה על החומר הנלמד במשך השנה וגם להכין לקראת שנת הלימודים הבאה. החוברת עוסקת בנושאים מתכנית הלימודים של משרד החינוך. הנושאים בחוברת: חשבון - פעולות חיבור, חיסור, כפל וחילוק חיבור וחיסור במאוזן ובמאונך מספרים בתחום ה-1,000 סימני התחלקות ב-2, ב-5 וב-10 שאלות מילוליות חיבור, חיסור, כפל וחילוק שימוש בסוגריים גימטריה ישר המספרים ממלים למספרים וממספרים למלים משמעות האפס לוח הכפל יחידות ועשרות גאומטריה - מדידות אורך, הקף ושטח מצולעים, הזזה, שיקוף וסימטריה מדידת זמן 

מוצרים דומים