אני שלך ואת שלי

אורית רז
אהבה גדולה מהחיים היא העומדת במרכז ספרה החדש של אורית רז. בכישרון וברגישות מתוארים עולמותיהם של ישראל בן ה18- ושל פולה בת ה17- הנמלטים יחד, ערב הכיבוש הגרמני, מעיירת הולדתם בפולין.מלחמת העולם השניה, המתחוללת ברקע, מפרידה בין השניים. לקראת סוף המלחמה, כשישראל חוזר לעיירתו כחייל בצבא הפולני, הוא מוצא מכתב המבהיר לו כי אהובתו היא אלמנה ואם לילד רך בשנים, המתגוררת במוסקבה.מאותו רגע, בזכות תושיה מופלאה, דבקות במטרה ותעוזה שאין לה קץ, הוא הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי: חוצה את מסך הברזל, נושא את פולה לאישה ומחלץ אותה ואת בנה מצפורני המשטר הקומוניסטי החשוך במטרה לעלות אתם לפלשתינה.
 
 
רבי מכר | חדשים | מבוגרים | ילדים | נוער | בישול ואפייה | מילונים | חוברות עבודה | פנאי והעשרה