לקסיקון לועזי עברי אריאל

דניאל סיון עילית אילון
בלקסיקון שלפנינו נאספו מילים לועזיות, שהשתרשו בעברית ומשמשות בחיי היומיום בתחומים שונים: התקשורת, הספרות, הרפואה, הכלכלה, המחשב הסלנג ועוד. כן גובר והולך השימוש בשמות לועזיים לבתי עסק. אף לאמצעי התקשורת השפעה רבה בשימוש בלעז. העברית החדשה מושפעת בעיקר מן האנגלית, אך יש בהם גם מילים שמקורן בלשונות אחרות, כגון: לטינית, יוונית, סינית, ספרדית ועוד. יש מהן שנשאלו ישירות מלשון האם, ויש שנשאלו דרך האנגלית או דרך הצרפתית. הכתיב הנהוג בלקסיקון הוא כתיב מנוקד בניקוד מלא, מכיוון שהניקוד המלא מסייע לקריאה מדויקת ומדוקדקת. לכן נוקדו לא רק המילים הלועזיות, אלא אף המשמעויות והשימושים השונים. השתדלנו לנקד את המילים הלועזיות עד כמה שניתן קרוב להגייתן בלשון האם.
 
 
רבי מכר | חדשים | מבוגרים | ילדים | נוער | בישול ואפייה | מילונים | חוברות עבודה | פנאי והעשרה