מילון ארמי עברי עברי

דניאל סיון חיים דיהי
המגע בין העברית לארמית מוצא את ביטויו כבר בתנ"ך . בימי הבית הראשון היא הייתה נחלתם של המשכילים בלבד , בעוד שההמון הפשוט דיבר עברית . בימי הבית השני , לאחר גלות בבל ושיבת ציון הארמית הופכת לנחלת הכלל ואילו העברית הופכת ללשונם של החכמים והמשכילים . בעברית המודרנית משמשות מילים רבות שמקורן ארמית ויש מהן שצורתן על דרך הארמית . לעתים הדוברים אינם ערים למוצאן הארמי של מילים. כך למשל: כורסה/כורסא.
עתיר (= עשיר), מתומן(=בעל שמונה צלעות) , תמנון , תלת (=שלוש) , תריסר (=תרי עשר>תריעשר >תריסר ) ועוד . המילון שלפנינו מכיל מילים וביטויים ארמיים המשמשים בעברית המודרנית , ומטרתו לשמש כלי עזר לקורא ההדיוט שאין הארמית שגורה בפיו. כולל צירופי לשון או ביטויים שיש בהם שילוב של ארמית ועברית , למשל הצירוף נחמה פורתא (= נחמה קטנה ) בנוי מן המילה העברית נחמה ומן המילה ארמית פורתא.
 
 
רבי מכר | חדשים | מבוגרים | ילדים | נוער | בישול ואפייה | מילונים | חוברות עבודה | פנאי והעשרה